Vyhlášení 2. kola soutěže UNCE

Opatřením rektora č. 44/2017 bylo vyhlášeno 2. kolo soutěže UNCE. Soutěž se řídí zásadami schválenými Vědeckou radou UK, www.cuni.cz/UK-8330.html.

Jedná se o účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Řešitelský kolektiv tvoří jednak řešitelé-senioři (akademičtí či vědečtí pracovníci s pracovním úvazkem na univerzitě alespoň 0,75), a jednak řešitelé-junioři s titulem Ph.D. nebo Th.D. (nejdéle do konce osmého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém titul obdrželi).  Projekty mohou být maximálně na šest let.

Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese: http://veda.is.cuni.cz.

Na této adrese je, po přihlášení se univerzitními přihlašovacími údaji, možno stáhnout Příručku pro předkladatele, kde jsou podrobně popsány náležitosti a postup při podání žádosti.

Termíny:

Vyplněné návrhy ke zkontrolování fakultou před jejich finálním odesláním do 7. 8. 2017

Zahájení řešení schválených projektů od 1. 1. 2018

Kontakt:

Oddělení pro vědu a výzkum – Ing. Jiřina Rosenkrancová, tel.: 224435829, e-mail:

Vydáno: 6. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Ing. Jiřina Rosenkrancová