Volby do akademického senátu 2. lékařské fakulty

Často kladené dotazy

Jak na volby? Základní pojmy a postup v otázkách a odpovědích.

Akademický senát 2. lékařské fakulty v souladu se svým Volebním řádem, čl. 1 odst. 1. a 2., vyhlašuje na svém řádném zasedání dne 17. října 2018 volby do akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.

Akademický senát stanovil tyto termíny voleb:
 • První kolo proběhne pro obě komory (pedagogickou a studentskou) elektronicky ve dnech 19. a 20. listopadu 2018. Volební systém bude spuštěn 19. 11. v 8.00 hod. a uzavřen 20. 11. ve 22.00 hod.
 • Druhé kolo proběhne pro obě komory ve dnech 10. a 11. prosince 2018. Volební místnosti budou po oba dny otevřeny od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Akademický senát stanovil tato místa druhého kola voleb:
 • Fakultní nemocnice v Motole (děkanát – prostor před Studijním oddělením)
 • Budova teoretických a preklinických ústavů na Plzeňské (prostor před Pelouchovou posluchárnou)
 • Nemocnice Na Bulovce (sekretariát Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK, 8. patro)
Akademický senát určil volební komunity ve studentské komoře takto:
 • 1. komunita – 1. a 2. ročník VSEOB
 • 2. komunita – 3. ročník VSEOB
 • 3. komunita – 4. ročník VSEOB
 • 4. komunita – 5. a 6. ročník VSEOB
 • 5. komunita – 1. až 6. ročník AVSEOB („zahraniční studenti“)
 • 6. komunita – nelékařské studijní obory
 • 7. komunita – 1. a 2. ročník doktorského studia
 • 8. komunita – 3. až 8. ročník doktorského studia
Akademický senát schválil toto složení volební komise:
 • pedagog 1 – MUDr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
 • pedagog 2 – MUDr. Dagmar Holá
 • pedagog 3 – MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
 • student 1 – Marie Slavíková
 • student 2 – Tomáš Mikyška
 • student 3 – Radka Šedivá

Akademický senát dále určil, že volební komise se při volbách bude řídit Manuálem voleb do AS 2. LF UK, schváleným na zasedání dne 17. října 2018.

Odpovědnou osobou za administrativní průběh voleb je tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká. Akademická obec bude o průběhu voleb informována na fakultních webových stránkách.

Harmonogram voleb do AS 2. LF UK
17. 10. 2018  vyhlášení voleb na řádném zasedání AS, schválení složení volební komise a volba jejího předsedy
19.–20. 11. 2018 1. kolo voleb do AS(elektronické)
do 23. 11. 2018  zveřejnění výsledků 1. kola na fakultním webu a oslovení kandidátů telefonicky a e-mailem
do 28. 11. 2018 lhůta pro zaslání souhlasu s kandidaturou
29. 11. 2018  zveřejnění kandidátů do 2. kola voleb
10.–11. 12. 2018 2. kolo voleb do AS
do 14. 12. 2018 zveřejnění výsledků voleb do AS
do 21. 12. 2018 odevzdání protokolu o volbách předsedovi AS

             

Vydáno: 15. 10. 2018 / Poslední aktualizace: 6. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.