Úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů

Upozorňujeme na úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů, které vstoupily v platnost dnem uveřejnění Věstníku MZČR 22. 1. 2013.

Informace, týkající se úpravy vzdělávacích programů ZO SV lékařů.

Změny platné od 22.1.2013:

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“, přičemž délka platnosti kurzů není dosud upravena žádným právním předpisem.

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že tímto Věstníkem MZ stanovuje délku platnosti kurzu „Lékařská první pomoc“ a „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ na 5 let  a délku platnosti kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání návykových látek“ na 10 let od jeho absolvování.

Odkaz na Věstník

 

 

 

Vydáno: 19. 2. 2013 / Poslední aktualizace: 12. 3. 2015 / Odpovědná osoba: Jaroslava Anýžová