Úprava výuky v pondělí 2. října 2017

Z důvodu slavnostního otevření zrekonstruovaných poslucháren v areálu FN Motol rozhodl děkan 2. lékařské fakulty UK o zrušení výuky v pondělí 2. 10. 2017 v tomto rozsahu: po celý den v prostorách Posluchárenského bloku H (ve Velké posluchárně, Malé levé a Malé pravé posluchárně a v učebnách SP1, SP2, S2-1, S2-2 a S2-3) s výjimkou setkání studentů 1. ročníku s profesorem anatomie a děkanem fakulty. Setkání s prof. Kachlíkem a prof. Komárkem se uskuteční ve Velké posluchárně od 12.30. Ostatní výuku v tento den přerušuje děkan fakulty na dobu od 9.30 do 11.00.

Vydáno: 27. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková