Termín pro nahlížení do spisu uchazeče o studium

Nahlédnout do svého spisu podle Opatření děkana č. 9/2018 může uchazeč dne 10. 8. 2018 v 9.00 a 15. 8. 2018 v 9.00 na Studijním oddělení děkanátu 2. LF UK na základě písemné žádosti.

Studijní oddělení již nezasílá písemné pozvánky na náhled, pouze potvrdí přijetí žádosti emailem.

Vydáno: 8. 6. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová