Termín pro nahlížení do materiálů uchazeče o studium

Nahlédnout do svých materiálů podle Opatření děkana č. 7/2017 může uchazeč dne 9. 8. 2017 v 10.00 na Studijním oddělení děkanátu 2. LF UK na základě písemné žádosti.

Studijní oddělení již nezasílá písemné pozvánky na náhled, pouze potvrdí přijetí žádosti emailem.

Vydáno: 9. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Marie Havlová