TAČR – vyhlášení veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. března 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Tematicky bude zaměřena na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let.

Předpokládaný termín zahájení řešení vybraných projektů je nejdříve od 1. září 2017, nejzazším termínem pro začátek řešení projektu je 1. ledna 2018ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2019.

  • Termín ohlášení a zpřístupnění přihlášek v definitivní podobě pro Grantové odd. 2. LF UK je 28. 4. 2017.
  • Návrh projektu se odevzdává prostřednictvím elektronického systému ISTA (ista.tacr.cz), a zároveň se odesílá Potvrzení podání návrhu projektu do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče.
     

Vyhlášení veřejné soutěže a další potřebné informace najdete na:
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/931-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-zeta.html.

Návrh projektu (el. přihláška) se odevzdává prostřednictvím elektronického systému dostupného na:
https://ista.tacr.cz.

V případě dotazů se obraťte na Grantové odd. 2. LF (Eva Veselá – l. 5839), mzdové náklady (Miroslava Klobková – l. 5825).

Vydáno: 3. 4. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Veselá