Školení systému Turnitin

Srdečně zveme vedoucí závěrečných prací (bakalářských, diplomových, dizertačních), garanty oborů i další zájemce z řad pedagogů 2. LF UK i lékařů FN Motol na školení systému Turnitin.

Turnitin slouží k detekci i prevenci plagiátorství a zvýšení kvality textů. Systém bude od roku 2018/2019 povinně fungovat pro kontrolu všech závěrečných prací na Univerzitě Karlově.

Školení proběhne ve středu 18. 4. od 14.00 do 15.30 v počítačové učebně Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v pavilonu č. 7.

Z důvodu omezené kapacity učebny je nutné se na školení přihlásit přes registrační formulář.

Pro práci s Turnitinem je potřeba znát a mít platné přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK (CAS).

Další informace o systému Turnitin najdete na webu knihovny.

Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Drahomíra Dvořáková
Linka: 5852
E-mail:

Vydáno: 11. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Denisa Sládková