Semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2017/18

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D 
dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

 

19. 3. 2018 Rozsáhlý plošný névus – chirurgické řešení
MUDr. B. Kocmichová (PC)
Klinika dětské chirurgie
 
21. 3. 2018 Vzácná onemocnění, Gaucherova choroba a Hunterův syndrom
Z. Kajtmanová, V. Danielová
Shire
 
23. 3. 2018 Seminář pro primáře dětských oddělení
 
26. 3. 2018 Dvě malé kuličky – kasuistika
MUDr. Kubátová
Novorozenecké oddělení FNM
 
28. 3. 2018 Příčiny a důsledky intrauterinní (fetální) růstové retardace
prof. MUDr. J. Lebl, CSc.
Pediatrická klinika
 
Vydáno: 22. 9. 2017 / Poslední aktualizace: 23. 3. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor