Semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2017/18

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D 
dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

 

14. 5. 2018 Hirschprungova choroba u novorozence
MUDr. Ing. R. Blažík
Novorozenecké odd.
 
16. 5. 2018 Kontinuální monitorace glykémie při sportu
MUDr. L. Petruželová, Ph.D.
Pediatrická klinika
 
18. 5. 2018 Monogenní formy nefrotického syndromu u dětí
prof. MUDr. T. Seman, CSc.
Pediatrická klinika
 
21. 5. 2018 Dialyže 2018
MUDr. L. Petruželová, Ph.D.
Pediatrická klinika
 
23. 5. 2018 Nová evropská doporučení pro léčbu systémového lupusu u dětí
prof. P. Doležalová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN
 
25. 5. 2018 Novorozenecký diabetes
MUDr. L. Petruželová, Ph.D.
Pediatrická klinika
 
Vydáno: 22. 9. 2017 / Poslední aktualizace: 18. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor