Semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2016/2017

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D 
dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

 

27. 3. 2017 Proč nám Kuba neroste?
MUDr. L. Petruželková
Pediatrická klinika
 
29. 3. 2017 Racionální přístup k prevenci náhlé srdeční smrti mladých sportovců
MUDr. M. Procházka
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
 
31. 3. 2017 Anafylaxe v dětském věku
MUDr. V. Skalická, MUDr. J. Paukert
Pediatrická klinika
 
3. 4. 2017 Kasuistika hypersenzitivní pneumonitis
MUDr. J. Bartošová
Pediatrická klinika
 
5. 4. 2017 Nekrotizující enterokolitida novorozence a její komplikace
MUDr. J. Náhlovský
Klinika dětské chirurgie
 
7. 4. 2017 Akutní gastroenteritida – doporučený postup
MUDr. T. Dršková
Pediatrická klinika
 
Vydáno: 16. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 30. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor