Semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2016/2017

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D 
dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

 

22. 5. 2017 Nebylo to překvapení
MUDr. T. Dršková
Pediatrická klinika
 
24. 5. 2017 Výživa střeva po operacích
MUDr. J. Stýblová
Klinika dětské chirurgie
 
26. 5. 2017 Dívky s Turnerovým syndromem mezi dětstvím a dospělostí
prof. MUDr. J. Lebl, CSc.
Pediatrická klinika
 
29. 5. 2017 Kazuistika z dětské neurologie
MUDr. A. Jahodová
Dětská neurologická klinika
 
31. 5. 2017 Proč a jak vyšetřovat plicní funkce u nespolupracujících dětí
MUDr. V. Koucký
Pediatrická klinika
 
2. 6. 2017 Pozdní následky onkologické léčby
MUDr. J. Kruseová
Klinika dětské hematoonkologie
 
Vydáno: 16. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 25. 5. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor