Semináře Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Semináře se konají ve čtvrtek od 15 do 16 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

29. března
od 14.30
Mozková smrt – současné standardy, dilemata a souvislosti
MUDr. Michal Fric
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV
 
5. dubna Cerebrovaskulární péče ve FN Motol – výsledky roku 2017
prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO a kolektiv
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
12. dubna
19. dubna
26. dubna
 
Seminář se nekoná
 
3. května Přínos magnetické rezonance v diagnostice myopatií
MUDr. Livie Mensová, MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Neurologická klinika a Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
 
10. května Strach z bolesti a pohybu
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, Oddělení klinické psychologie FN Motol
 
17. května Autoimunitní encefalitidy
MUDr. Martin Elišák
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
24. května Neurochirugické výkony v roce 2017 – výsledky a komplikace
prim. MUDr. Jiří Preis a kolektiv
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
 
31. května Epilepsy surgery
Prof. dr. Dirk Van Roost
Department of Neurosurgery, Ghent University Hospital
 
7. června Současné trendy v neuropsychologii – zkušenosti z Massachusetts General Hospital
Mgr. Hana Marková
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
14. června Unravel the complexity and heterogeneity in AD with the help of advanced neuroimaging tools
Eric Westman, MSc., PhD a Daniel Fereira, PhD
Pozvánka
Karolinska Institutet, Stockholm
 
21. června BDNF and its effect on neurons – implications for large spectrum of neurological disorders (MS, epilepsy, Parkinson's and Alzheimer's disease)
Francesco Angelucci
visiting professor, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
28. června Woody Guthrie – život a zpěv s Huntingtonovou chorobou
MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 


Na setkání se těší

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
přednosta kliniky

prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
zdravotnický zástupce přednosty

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
koordinátor seminářů, zástupce pro vědu a výzkum

Vydáno: 27. 3. 2018 / Poslední aktualizace: 5. 6. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor