Semináře Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Semináře se konají každý čtvrtek od 15 do 16 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro.

20. dubna 2017 What cognitive domains should we target in Alzheimer's disease, and how should we measure them?
Prof. John Harrison, CSci, CPsychol, AFBPsS
VU Medical Center, Amsterdam and Kings College London
 
27. dubna 2017 Výsledky KCC FN Motol za rok 2016
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. a kolektiv centra
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
4. května 2017 Paréza lícního nervu, vyšetřovací algoritmus
MUDr. Michaela Hořejší
Antigenní index u neuroboreliózy
RNDr. Jitka Hanzalová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
11. května 2017 Světlo a chronobiologická léčba duševních poruch
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 
18. května 2017 seminář se nekoná
 
25. května 2017 Myelitidy – dif. dg. a léčba
MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 
1. června 2017 Nekonvulzivní status epilepticus
MUDr. Hana Krijtová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
8. června 2017 Seminář je z důvodu nemoci přednášejícího zrušen.
 
15. června 2017 Závislost na tabáku
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha
 
21.–23. června 2017 Kurz metodologie vědy – pozvánka + informace
Prof. Ross Andel, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Volicer, Ph.D.
University of South Florida, USA
 
22. června 2017 Jak publikovat výzkum
Prof. Ross Andel, Ph.D.
University of South Florida, USA
 
29. června 2017 Z historie střešovické neurochirurgie – o lidech, kuriózních operacích a heroické době oboru
doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas, CSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
 


Na setkání se těší

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
přednosta kliniky

prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
zdravotnický zástupce přednosty

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
koordinátor seminářů, zástupce pro vědu a výzkum

Vydáno: 18. 4. 2017 / Poslední aktualizace: 17. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor