Semináře Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2016/2017

Semináře se konají každý čtvrtek od 15 do 16 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

6. října 2016 Využití programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) jako doplňkové léčby v medicíně
Mgr. Jaroslav Chýle
Centrum pro studium a léčbu bolestí, Klinika rehabilitace a TV lékařství 2. LF UK a FN Motol
 
13. října 2016 Cerebrovaskulární update 2016
prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
20. října 2016
14.30
Vestibular implants – state of art
Prof. Dr. Herman Kingma, PhD
University of Maastricht
 
3. listopadu 2016 SJEZD ČSKN – seminář se nekoná
 
10. listopadu 2016
11.45–13.00
11.45–12.15
Present and future treatment strategies for Alzheimer disease
Prof. Bengt Winblad, MD, PhD
Karolinska Institutet, Švédsko
pozvánka
 
12.30–13.00
PET imaging in Alzheimer disease
Prof. Agneta Nordberg, MD, PhD
Karolinska Institutet, Švédsko
 
24. listopadu 2016 NEUROLOGICKÝ SJEZD – seminář se nekoná
 
1. prosince 2016 SLE a jeho neuropsychiatrické projevy
MUDr. Martina Olejárová, CSc.
Revmatologický ústav, Praha
 
8. prosince 2016 EEG s vysokým počtem elektrod a její využití ve výzkumu a klinické praxi (aneb ztracen v moři vln)
MUDr. Adam Kalina
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
15. prosince 2016 Zobrazování difuzního tenzoru a traktografie
MUDr. Ondřej Lerch
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
22. prosince 2016 Hudba a mozek
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Neurologická klinika MU a FN U Sv. Anny Brno; CEITEC
 
5. ledna 2017 Hyponatrémie
doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
 
11. ledna 2017
středa
Motolský epileptochirurgický den
společně s Klinikou dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Kinosál (program na zvláštních pozvánkách)
 
19. ledna 2017 Jak amyloidový PET změnil naši diagnózu v klinické praxi
MUDr. Jiří Cerman
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
26. ledna 2017 Diagnostika poruch autonomního nervového systému
MUDr. Veronika Potočková
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
2. února 2017 Seminář PhD studentů I
MUDr. Volná, MUDr. Jánský, MUDr. Petržalka, MUDr. Fábera
 
9. února 2017 Seminář PhD studentů II
MUDr. Gažová, MUDr. Hynčicová, MUDr. Lišková, MUDr. Mokrišová
 

Na setkání se těší

doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
přednosta kliniky

prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
zdravotnický zástupce přednosty

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
koordinátor seminářů, zástupce pro vědu a výzkum

Vydáno: 6. 10. 2016 / Poslední aktualizace: 4. 11. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.