Semináře Interní kliniky

duben–červen 2017

12. 4. Sepse
MUDr. Martin Souček
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
26. 4. Proč nás má zajímat plicní hypertenze?
MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM, Praha 4
 
10. 5. Endovaskulární léčba mesenteriální ischémie
prim. MUDr. Radek Pádr
KZM 2. LF UK a FN Motol, Praha 5

Endovaskulární léčba akutních a chronických ileofemorálních žilních obstrukcí
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE
KZM 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
24. 5. Vrozené srdeční vady v dospělosti
MUDr. P. Antonová
Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
7. 6. Co by měl internista vědět o plicní fibróze
prof. MUDr. M. Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha 4
 
21. 6. Fraktály diabetologické léčby
prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
přednosta Interní kliniky
  prim. MUDr. Vladimír Srnský
zástupce přednosty Interní kliniky
Vydáno: 28. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká