Semináře Interní kliniky

září–prosinec 2017

13. 9. Fibrilace síní – doporučené postupy pro léčbu 2016
prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, FACC, MBA
I. Interní klinika-kardiologická, FN Olomouc
 
11. 10. Léčba dnavé artritidy
doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha 2
 
25. 10. Novinky nejen z posledních doporučení pro léčbu dyslipidémií
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
 
8. 11. Neklidný pacient z pohledu psychiatra
MUDr. Zlata Baraniková
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
22. 11. Principy racionální terapie antibiotiky
prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Ústav lék. mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
6. 12. Chronické srdeční selhání – co je nového v doporučených postupech
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
Klinika kardiologie IKEM, Praha 4
 

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
přednosta Interní kliniky
  prim. MUDr. Vladimír Srnský
zástupce přednosty Interní kliniky
Vydáno: 1. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká