Semináře Dětské psychiatrické kliniky v zimním semestru 2017/18

Semináře probíhají ve stážovně, pavilon 8 od 13.00 (není-li uvedeno jinak)

19. 10. 2017 Obvinění ze sexuálního zneužívání v porozvodovém a porozchodovém sporu – pravda nebo lež?
doc. PhDr. Jana Kocourková, prim. MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
30. 11. 2017 Poruchy autistického spektra od dětství po dospělost. Vývojová trajektorie u autismu s důrazem na období dospívání a dospělosti
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS), Praha
 
7. 12. 2017
od 12.00
Metodologie výzkumu: vyšlapané cesty a slepé uličky
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, Brno
(změna termínu oproti původně uvedenému 14. 12. 2017)

 
25. 1. 2018 Nové neurostimulační metody v psychiatrii
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
 

 Praha, 2. 10. 2017

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
přednosta Dětské psychiatrické kliniky

Vydáno: 3. 10. 2017 / Poslední aktualizace: 24. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor