Seminář Aplikovaná statistika v medicíně se softwarem IBM SPSS

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci se spol. ACREA ČR si vás dovoluje pozvat na bezplatný seminář „Aplikovaná statistika v medicíně se softwarem IBM SPSS“. Více informací naleznete v příloze.

Zájemci nechť se registrují nejpozději do 28. 4. 2017 na e-mailové adrese .

Vydáno: 12. 4. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká