Salcburské semináře 2019

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové oznamuje možnost hlásit se k účasti na prestižních mezinárodních Salcburských lékařských seminářích v roce 2019.

Projekt Salcburských lékařských seminářů je postgraduálním programem pro vysoce kvalifikované lékaře ze střední a východní Evropy, střední Asie a dalších transformujících se zemí. Týdenní kurzy jsou organizovány nadací The American Austrian Foundation a spolufinancovány rakouským ministerstvem vědy, výzkumu a ekonomiky (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) a nadací Open Society Foundation.

V průběhu koordinace projektu byla zajištěna účast na seminářích pro více než 800 českých lékařů na 150 různých seminářích z celého spektra lékařských oborů. Na seminářích přednášejí špičkoví odborníci z amerických a rakouských univerzit a zúčastňují se jich lékaři z více než 30 zemí. Vybrané semináře jsou oceněné CME kredity.

Přehled OMI seminářů v Salcburgu 2019 se nachází na http://www.aaf-online.org/index.php/dates-topics-2019.html.

Přihlašování probíhá pouze online na http://aaf.bitmedia.cc.

Fakultní uzávěrka přihlášek na semináře organizované v období leden–duben 2019 je 26. 9. 2018. K rukám pí .

(Uchazeč se může hlásit na dva různé semináře, vybrán může být pouze na jeden.)

Přílohy: 
Vydáno: 12. 9. 2018 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska