Program seminářů Interní kliniky

Program seminářů Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol
leden–březen 2017
 

11. 1. Novinky v hepatologii
MUDr. Jan Šťovíček
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
25. 1. VAC systém v léčbě diabetické nohy
MUDr. Jana Petrová
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
8. 2. Srdeční selhání – novinky v léčbě
MUDr. Lucie Samková
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
22. 2. Diferenciální diagnóza proteinurie
doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
8. 3. Nástin empirické ATB terapie
MUDr. Grigorij Mesežnikov
Interní klinika – Infekce 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
22. 3. Žilní vstupy
prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. p., uzel C.

 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
přednosta Interní kliniky
   prim. MUDr. Vladimír Srnský
zástupce přednosty Interní kliniky
Vydáno: 9. 12. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká