Prof. John Harrison na semináři Alzheimerova choroba

Význačný neuropsycholog prof. John Harrison (VU Medical Center, Amsterdam, a Kings College, London) bude přednášet na semináři Alzheimerova choroba. Koná se ve čtvrtek 20. dubna v 15–16 hod. v knihovně Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol (uzel D, 2. p.). Podrobnosti v příloze.

Vydáno: 21. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.