Přehled seminářů Kliniky dětské neurologie – letní semestr

8. 3. 2017 Pokroky v neurochirurgických operačních technikách
doc. MUDr. Michal Tichý, CSc. a kol.
Neurochirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
12. 4. 2017 Možnosti terapie dědičných metabolických poruch s neurologickou symptomatikou
doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a FVN
 
10. 5. 2017 Indikace rehabilitace v neurologii
MUDr. Olga Dyrhonová
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
 
1.–2. 6. 2017 Dny dětské neurologie, Plzeň
 
14. 6. 2017 Buňky, geny a kortikální malformace – mýty a fakta
MUDr. Barbora Beňová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky
 
MUDr. Věra Sebroňová
zdravotnický zástupce přednosty
MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.
školský zástupce přednosty
Vydáno: 25. 1. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor