Přednáška prof. Michaela Hornbergera

Prof. Michael Hornberger, MD, PhD, bude přednášet v semináři na téma Cognitive neurology in dementia – pitfalls and opportunities. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2017 od 15 do 16 hod. na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol (knihovna kliniky, uzel D, 2. p.).

Vydáno: 30. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.