Pražské inovační vouchery

Vážení akademičtí pracovníci,
chtěli bychom vás upozornit na zajímavý zdroj finanční podpory na fakultách – pražské inovační vouchery poskytované v rámci operačního programu Praha pól růstu.

Existuje pět typů voucherů poskytovaných HMP (viz http://prazskyvoucher.cz/specializovane-vouchery/), u výzkumných organizací se peníze utrácejí jen za první typ: Výzva č. 1 – Pražský voucher na inovační projekty: určený pro firmy k tomu, aby si mohly u výzkumných organizací nakupovat služby. Tzn.:

 • Peníze (voucher) žádají firmy na základě probíhající nebo zamýšlené spolupráce s VO.
 • Součástí žádosti firmy je cenová nabídka VO firmě kalkulovaná na příslušné služby podle pravidel fakulty.

Tuto možnost např. plánuje využít Filozofická fakulta, kdy poskytovanou službou bude dodání odborného posudku a metodického postupu. Níže připojujeme základní informace s odkazy na podrobnosti k výzvě.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
 

Základní informace

 • http://prazskyvoucher.cz/specializovane-vouchery/prazsky-voucher-na-inovacni-projekty/
 • Časté dotazy http://prazskyvoucher.cz/faq/
 • Zahájení příjmu žádostí 30. 3. 2018
 • Ukončení příjmu žádostí 30. 4. 2018 v 16.00
 • Vouchery jsou určené pouze pro právnické osoby se sídlem v hl. m. Praze, případně s ekonomicky aktivní provozovnou v Praze a sídlem kdekoliv v ČR.
 • Žádat o vouchery nemohou neziskovky, veřejné instituce apod.
 • Žádat o vouchery mohou pouze právnické osoby právní formy:
 • společnost s ručením omezeným;
 • akciová společnost;
 • veřejná obchodní společnost;
 • komanditní společnost;
 • evropská společnost;
 • evropské hospodářské zájmové sdružení;
 • družstvo;
 • evropská družstevní společnost.
 • Hodnota voucheru může být 75 000 Kč až 2 000 000 Kč, odvozuje se od celkové hodnoty projektu žadatele (tedy nejen objemu zakázky na služby VO) a režimu podpory. Režimy jsou:
 • režim de minimis s 25% spoluúčastí podnikatele, svůj aktuální limit čerpání v tomto režimu si může firma zjistit na http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search
 • režim blokové výjimky, kde je již ovšem nutná 50% spoluúčast podnikatele. (Projekty v celkové hodnotě 500 tis. Kč a výše jsou automaticky zařazeny do režimu blokové výjimky s 50% spoluúčastí podnikatele.)
Vydáno: 27. 3. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Adam Zabloudil