Pravidelné semináře Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.
150 06 Praha 5 Motol, budova G, komunikační uzel E, 2. patro, stážovna

Datum

Přednášející

Téma

23. 3. 2018

MUDr. Matej Kohutiar

Metabolomická analýza napadení mitochondrií volnými radikály

20. 4. 2018 Mgr. Zuzana Chmátalová Produkty lipoperoxidace a hladiny selenu u pacientů s Alzheimerovou chorobou
18. 5. 2018 MUDr. Ing. Magdaléna Fořtová NGAL-AKI a transplantace ledvin
22. 6. 2018 Ing. Lenka Hanousková Nové biomarkery karcinomu prostaty

 

prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
přednosta Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Praha dne 12. 2. 2018

Vydáno: 6. 2. 2018 / Poslední aktualizace: 6. 2. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor