Pravidelné semináře Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.
150 06 Praha 5 Motol, budova G, komunikační uzel E, 2. patro, stážovna

Datum

Přednášející

Téma

25. 9. 2017

Mgr. Milan Polák

Současné metody ke stanovení glukózy

30. 10. 2017 Mgr. Monika Šrámková Vitros 4600 – přístroj a metody
20. 11. 2017 MUDr. Barbora Tutková Stanovení HDL3-cholesterolu
11. 12. 2017 MUDr. Monika Kamarytová Biochemické markery preeklampsie
22. 1. 2018 Ing. Kateřina Dunovská MGP (ve vztahu k vitaminu K)

 

prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
přednosta Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Praha dne 18. 8. 2017

Vydáno: 21. 8. 2017 / Poslední aktualizace: 6. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor