Pravidelné semináře Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8.00.
150 06 Praha 5 Motol, budova G, komunikační uzel E, 2. patro, stážovna

Datum

Přednášející

Téma

3. 3. 2017

Mgr. Hana Lukšanová, Ph.D.

Význam vyšetření 2proPSA a stanovení PHI

21. 4. 2017 MUDr. Jan Ohem Význam vyšetření infliximabu u dětí s Crohnovou chorobou
12. 5. 2017 Mgr. Jan Illner Systém POCT ve FN Motol
23. 6. 2017 Mgr. Milan Polák Systém nemocničních glukometrů ve FN Motol

 

prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
přednosta Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Praha dne 5. 1. 2017

 

Vydáno: 6. 1. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor