Pravidelné semináře Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.
150 06 Praha 5 Motol, budova G, komunikační uzel E, 2. patro, stážovna

Datum

Přednášející

Téma

24. 10. 2016

doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D.

Vyšetření močových konkrementů

14. 11. 2016

doc. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.

Viry a bakterie v patogenezi diabetu 1. typu

5. 12. 2016

Ing. Eva Klapková, Ph.D.

Stanovení vitaminu K1 a K2 metodou LC/MS

9. 1. 2017

Mgr. Zuzana Chmátalová

Medical Detection Dogs

13. 2. 2017

MUDr. Matej Kohutiar

Polyfenoly ve výživě

 

 

prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
přednosta Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Praha dne 2. 9. 2016

Vydáno: 2. 9. 2016 / Odpovědná osoba: Administrátor