Praktická stáž – Wakayama, Japonsko

Vážené studentky, vážení studenti 4.–5. ročníku,
dovolujeme si vás informovat o možnosti absolvování měsíční praktické stáže v Japonsku na Wakayama Medical University.

Jedná se o stáž v období září 2017 pro tři studenty.
Délka stáže jsou 4 týdny.
Student do přihlášky uvede klinické předměty, které by rád absolvoval během stáže (konečné stanovisko záleží na možnostech Wakayama Medical University).

Část stáže bude hrazena z Institucionálního plánu 2. LF UK.

Přihlášky odevzdávejte do 1. května 2017 na zahraniční oddělení naší fakulty (k rukám Stanislavy Palowské).

Přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, ročník studia, kontakt (adresa, telefon, e-mail),
  • hodnotu studijního průměru za ukončené ročníky + požadované předměty stáže,
  • jiné písemně doložené studijní aktivity (např. práce na ústavech, klinikách atd.),
  • stupeň znalosti anglického jazyka na min. úrovni B2 (doložit – Cambridge Certificate, TOEFL, státní zkouška, Ústav jazyků 2. LF UK).
     

Konkurz se bude konat 3. května 2017 v Konkurzní místnosti ve 14.20.
 

Studenti mohou použít formulář „Žádost o zahraniční stáž“, příp. mohou přihlášky zaslat emailem na nebo donést osobně.

Upozornění: Studenti, kteří již využili možnosti stážovat v rámci programu Erasmus v minulých letech nebo budou vybráni v letošním konkurzu, nebudou do výběrového řízení zařazeni.

Výběrové řízení je neveřejné. Studenty, kterým bude stáž přidělena, vybírají pověření pracovníci 2. LF UK na základě písemných dokumentů a odpovídajícího bodového ohodnocení. 2. LF UK si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Vydáno: 20. 4. 2017 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska