Pracovní dny koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP

Pracovní dny koloproktologické sekce České chirurgické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se konají 8. února v Motole a 9.–10. února v atriu Žižkovské televizní věže a divadle Archa; tématem je Miniinvazivita, technika a nová řešení v koloproktologii. Podrobnosti v pozvánce a nabídka prof. Hocha, který akci organizuje, studentům níže.

 

Vážené studentky, vážení studenti,

i když téma a podrobnosti předbíhají výuku chirurgie, zvu vás k účasti. Máte-li zájem, přihlaste se ústně či e-mailem paní Janě Valterové v sekretariátu Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol, zajistíme vám vstup zdarma.

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., přednosta
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

Přílohy: 
Vydáno: 17. 1. 2017 / Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.