Postup při přehlášení lékařů z IPVZ na LF

V aplikaci EZP je od 10. 1. 2012 dostupný formulář na převedení z IPVZ na LF. Tento formulář se jmenuje: „Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě“ – (převedení lékaře z MZ/IPVZ na LF) – EZP
na https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL37REGISTRACELF

Žádost je nutno vyplnit v aplikaci EZP, poté ji vytisknete a zašlete společně s kopií stránky průkazu odbornosti, kde máte záznam o zařazení do oboru na adresu:
Oddělení specializačního vzdělávání, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

Vydáno: 15. 2. 2012 / Odpovědná osoba: Jaroslava Anýžová