Počet přihlášek ke studiu

Počet přihlášek ke studiu na akademický rok 2010/2011

Všeobecné lékařství
 
1808
NMgr. Fyzioterapie
 
252
Bc. Fyzioterapie
 
282
Bc. Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství
 
170
Bc. Zdravotní laborant
 
63
Vydáno: 14. 4. 2010 / Odpovědná osoba: Marie Havlová