Platnost základních kurzů

Změny platné od 22. 1. 2013

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že znovu zařadilo jako povinnou součást vzdělávacích programů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů kurz Lékařská první pomockurz Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy, přičemž délka platnosti kurzů není dosud upravena žádným právním předpisem.

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že tímto stanovuje délku platnosti kurzu Lékařská první pomocZáklady lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy na 5 let a délku platnosti kurzu Radiační ochrana a Prevence škodlivého užívání návykových látek na 10 let od jejich absolvování.

Vydáno: 2. 12. 2014 / Odpovědná osoba: Jaroslava Anýžová