Nominace na Ceny Adamových: přihlašujte se do 15. září 2017

Od roku 2013 uděluje 2. LF UK dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie a Cenu Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace (v oblastech etiologie, patofyziologie, diagnostiky i terapie). Diplom a finanční obnos 20 000 Kč může být udělen za publikace zveřejněné či přijaté k tisku v předchozím kalendářním roce (pro letošní rok tedy práce zveřejněné v roce 2016) v zahraničním časopisu s IF vyšším než 2,0 a doposud jiným způsobem neoceněné; navrhovaný kandidát musí být prvním autorem. Statut naleznete zde.

Návrh na udělení ceny může podat sám kandidát, vedoucí ústavu nebo kliniky, ev. vědecký pracovník příslušného oboru. Vytištěnou a podepsanou přihlášku, včetně přílohy je třeba odevzdat písemně Ing. Renátě Bourahi, vedoucí Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy děkanátu 2. LF UK, elektronickou verzi publikace prosíme zaslat e-mailem na , to vše nejpozději do 15. září 2017. Přihláška je ke stažení níže.

Vydáno: 9. 8. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková