Na vlnách inspirace

Srdečně zveme na fakultní benefiční koncert, pořádaný studenty 2. lékařské fakulty pro diabetologické oddělení Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Koncert se koná v Českém muzeu hudby 11. května 2017 od 19 hodin.

Vydáno: 4. 5. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková