Možnost získat kvalitní zahraniční výzkumníky jako akademické pracovníky

Univerzita Karlova nabízí možnost získání kvalitních zahraničních výzkumníků, absolventů Ph.D. studia na pozici akademických pracovníků s možností nástupu od 1. ledna 2019. Ti by se stali řešiteli tématu Neuronální protilátky u autoimunitních chorob nervového systému po dobu maximálně dvou let. Kompletně vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 20. července 2018 v písemné a elektronické podobě Stanislavě Palowské na .

Přílohy: přihláška/application, letter of reference, žádost fakulty, anotace/annotation

Vydáno: 11. 6. 2018 / Poslední aktualizace: 13. 6. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.