M.D., Ph.D. program

FN Motol a 2. lékařská fakulta UK vyhlašují 14. ročník kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání M.D., Ph.D. program (pdf). Stručnou charakteristiku naleznete také zde.

Vydáno: 3. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Ivana Tinková