Konkurs programu Erasmus+ pro 2. lékařskou fakultu UK

2. LF UK vyhlašuje konkurs programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018 (zimní a letní semestr).

Přihlášky do konkursu se odevzdávají písemně na Studijním oddělení děkanátu fakulty od 1. do 28. února 2017 – Stanislava Palowska.

Konkurs se koná v 1. termínu dne 13. března 2017 od 13.30 a ve 2. termínu dne 14. března 2017 od 13.30  v Konkursní místnosti fakulty.

Pozor změna: 1. termín dne 10. března 2017 od 13.30 v Jednací místnosti – děkanát a ve 2. termínu dne 13. března 2017 od 13.30 v Konkursní místnosti fakulty.

Jak se přihlásit o grant Erasmus?

Do konkursu se mohou přihlásit studenti denního studia bakalářského, magisterského i doktorského programu, kteří splňují kvalifikační kritéria stanovená RUK.

O zařazení do studia v zahraničí rozhoduje komise jmenovaná děkanem 2. LF UK.

Kritéria výběru, schválená akademickým senátem 2. LF UK, jsou zveřejněna na webu 2. LF UK.

Studium v zahraničí je integrální součástí univerzitního studia a nahrazuje část studia na domácí fakultě. To znamená, že nemůže vést k prodloužení celkové doby studia. Studium v zahraničí může být realizováno formou individuálního studijního plánu (není však povinné).

Stipendium pro Erasmus+ je možné udělit během studia jedenkrát pro studijní pobyt a jedenkrát pro praktickou stáž – a to jak v magisterském studiu, tak opět ve studiu doktorském.

Přihláška musí obsahovat:
  1. Žádost o zahraniční stáž Erasmus+. Formulář přihlášky je dostupný na zahraničním oddělení děkanátu nebo na webové stránce naší fakulty (jako referentku vybrat sl. Palowskou).
  2. Studijní záměr (stručně, které předměty budou nahrazeny studiem v zahraničí).
  3. Stručný životopis (je vhodné zvláště zdůraznit, pokud jste pomáhal/a studentům programu Erasmus+ a vaši případnou studentskou odbornou a vědeckou činnost – vše doložit potvrzené a písemně).
  4. Jazykový certifikát (min. B2 dle evropského referenčního rámce CERF).
  5. Kopii indexu právě studovaného ročníku.
  6. Nezbytné je podat též elektronickou přihlášku v internetové aplikaci Erasmus kanceláře RUK.

Každý student může podat přihlášky na tři zahraniční fakulty – jednu preferenční a dvě jako náhradní. Seznam partnerských univerzit najdete na webu 2. LF UK.

Jazyková způsobilost musí být doložena odpovídajícím certifikátem, který je možno nahradit přezkoušením jazykových znalostí na Ústavu jazyků naší fakulty, kde je možné získat osvědčení pro anglický, německý, španělský a francouzský jazyk. Angličtina jako náhradní jazyk – jazykovou způsobilost lze doložit složenou zkouškou zapsanou v indexu.

Termíny testů na ÚJ:

Německý jazyk: 9. února 2017 v 14.30 na Ústavu jazyků
Francouzský jazyk: 14. února 2017 v 16.30 na Ústavu jazyků
Španělský jazyk: 15. února 2017 v 17.00 na Ústavu jazyků

Uzavírka přihlášek na testy je do 7. 2. 2017.

Poplatek činí 200 Kč, studenti ho předem zaplatí v pokladně děkanátu a potvrzení přinesou s sebou v den konání testu. Přihlášky se přijímají e-mailem na adresu , telefonicky či osobně na ÚJ.

Důležité upozornění:

O počtu měsíců pobytu, který bude možné každému přijatému studentovi/studentce proplatit, budou vybraní studenti informováni dodatečně!

Vydáno: 12. 1. 2017 / Poslední aktualizace: 25. 1. 2017 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska