Imunodeficitní odpoledne 2018

Vážení studenti, po úspěchu loňských Imunodeficitních odpolední na Ústavu imunologie 2. LF UK a FNM si vás dovolujeme pozvat na letošní edici, která se bude konat vždy ve středu odpoledne od 14.00 do cca 16.30, a to 5. 12., 12. 12. a 19. 12. Náplní odpoledních setkání budou teoretické přednášky věnující se humorálním, syndromickým i buněčným imunodeficiencím, společné interaktivní řešení kazuistik formou kvízů, a v neposlední řadě praktické ukázky možností laboratorní analýzy klíčové pro pokročilé vyšetření funkcí imunitního systému.

Setkání jsou otevřena všem zájemcům, s předností pro studenty 2. LF UK i jiných studentů Univerzity Karlovy.

Více informací na www.imunodeficience.cz.

Přihlášky na .

Vydáno: 19. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.