Imatrikulace

Ve středu 18. října 2017 v 9.00 hodin se koná pro nově nastupující studenty 1. ročníků akademického roku 2017/2018 slavnostní imatrikulace ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1).

Účast všech studentů je povinná!

Sraz všech účastníků je v 8.30.

V tento den odpadá výuka pro studenty 1. ročníků:
Všeobecné lékařství – pro české i zahraniční studenty,
Bc. Fyzioterapie,
Bc. Všeobecná sestra v kombinované formě.

Dostavte se ve společenském oděvu a obuvi.
Následující dny (od 23. 10. 2017) se dostavte s indexem na Studijní oddělení k podepsání imatrikulačního slibu.

Z kapacitních důvodů je rodičům vstup zakázán.

Vydáno: 30. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Renata Habětínová