Fond Mobility – podzim 2017

Fond mobility UK
vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2017/2018

Jaké aktivity lze pokrýt z Fondu mobility UK (sestupná priorita):

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,
  • studium zahraničních studentů na UK,
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě,
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí,
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí.

Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci, odkaz naleznete na stránkách univerzity – www.cuni.cz/UK-247.html.

Přihlášky v papírové podobě, včetně příloh odevzdejte na Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 2. LF UK – kontakt Stanislava Palowska, do 6. října 2017.

Obecné podmínky:

  • Fond mobility stanoví podporu na max. 50 % celkových nákladů spojených s pobytem či cestou v rámci výše zmíněných podpor.
  • Finanční prostředky jsou přiznávány pouze na budoucí mobilitu. Nelze proplácet zpětně.
  • Finanční prostředky Fondu mobility UK se nesmí krýt se stipendiem na Erasmus+ ad.
     

Bližší informace v sekci Zahraniční mobilita.

Vydáno: 5. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska