Expedice Neuron 2018

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si vás informovat o vyhlášení dalšího ročníku projektu Nadačního fondu Neuron na podporu vědy Expedice Neuron. Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá finanční prémii až 1 000 000,– Kč na realizaci výzkumné expedice.

Přihlášený musí být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Tým může reprezentovat vždy pouze jedna fyzická osoba.

Fakulty se přihlašují samy a přijaty budou pouze žádosti, které budou podány do 30. září 2018 prostřednictvím webového rozhraní:

http://prihlaska.expediceneuron.cz/

Bližší informace naleznete zde: https://www.nfneuron.cz/cs/expedice-neuron/pravidla

Vydáno: 5. 9. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Adam Zabloudil