Druhá fáze zápisu na volitelné předměty

V současné době probíhá druhá fáze zápisu na volitelné předměty do letního semestru dle Opatření děkana č. 10/2016.

Studenti mají možnost se ještě přihlásit na dosud nenaplněné volitelné předměty (návod).

Do 28. 2. 2017 je potřeba si předběžný zápis volitelného předmětu ze SISu nechat potvrdit na Studijním oddělení do indexu na závazný.

Vydáno: 14. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Zdeněk Procházka