Cena Wernera von Siemense 2017

Společnost Siemens, s. r. o., vyhlásila další ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense 2017 o nejlepší diplomové nebo dizertační práce.

V letošním ročníku budou udělovány ceny v těchto kategoriích:

  • Nejlepší diplomová práce
  • Nejlepší dizertační práce
  • Zvláštní ocenění „Nejlepší dizertační práce psaná ženou“
  • Zvláštní ocenění „Ocenění za překonání překážek při studiu studenta“
     

Uzávěrka přihlášek je 27. listopadu 2017.

Bližší informace, včetně pravidel soutěže, přihlášek a kontaktů naleznete webových stránkách společnosti Siemens.

Vydáno: 18. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Adam Zabloudil