Aktualizovaná nabídka stipendijních pobytů pro studenty a akademické pracovníky UK

Dovoluji si vás informovat o aktualizované nabídce stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR. Viz http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/43_mezinarodni_smlouvy-rozpis_kvot/.

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

Upozornění:
Termín MŠMT pro stipendia do Ruska je i letos dříve, na konci října, proto prosím o odevzdání všech pokladů na Studijní oddělení do 15. 10. 2018.
Makedonie, Chorvatsko, Egypt, Slovinsko, Švédsko, Čína – 6. 12. 2018
Itálie, Řecko – 21. 12. 2018
Slovensko – 11. 2. 2019

Dle informací ve vyhlášení stipendií nebude cestovné na letní školy do Chorvatska a Slovinska ze strany MŠMT refundováno.

Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (jeden originál a jedna kopie) následující doklady:

  1. přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia),
  2. studijní záměr,
  3. studijní průměr.
     

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/.

Vydáno: 9. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska