Aktuality

POZVÁNKA NA ODBORNÉ SEMINÁŘE ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE FN MOTOL

 
P R O G R A M:
 

10. 9. 2014 Psychologické aspekty IVF
Mgr. K. Santlerová
 
15. 10. 2014 Kognitivni funkce u psychiatrických pacientů
PhDr. Mábel Rodriguez, Ph.D.
 
26. 11. 2014 Terapie rodičů a personálu kolem dětí a dospělých s autismem
PhDr. Hynek Jun, Ph.D.
 
10. 12. 2014 Evokované potenciály a jejich využití v psychiatrii
Mgr. M. Viktorinová
 

 
Odborné semináře jsou hodnoceny 1 kreditem za účast, 2 kreditními body za pedagogickou činnost a uznány Asociací klinických psychologů (AKP ČR) v systému celoživotního vzdělávání v oboru registrovaný klinický psycholog v souladu se zák. č. 96/2004 Sb. a navazující vyhláškou 321/2008 Sb. Potvrzení budou vydávána na místě.
 
Čas: od 13.00 hod.
Místo konání:
Oddělení klinické psychologie, FN Motol, V Úvalu 84, 15006 Praha 5, pavilon č. 16.
Garant: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.