Aktuality

POZVÁNKA NA ODBORNÉ SEMINÁŘE ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE FN MOTOL

 
P R O G R A M:
 

15. 1. 2014 Práce psychologa s dětmi a dospívajícími s diabetem
PhDr. Alena Špirková
 
12. 2. 2014 Empatická nedůslednost - jedna z možností, jak přežít s dítětem s problémovým chováním
PhDr. Hynek Jun, Ph.D.
 
19. 3. 2014 Cestou aplikované behaviorální analýzy
Mgr. Nora Lukáčová
 
16. 4. 2014 Kognitivni funkce u psychiatrických pacientů
PhDr. Mábel Rodriguez, Ph.D.
 
7. 5. 2014 Alternativní medicína a psychoterapie s náboženskými přesahy
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
 
11. 6. 2014 Psychologická problematika stáří a umírání
Mgr. Livie Mayerová
 

 
Odborné semináře jsou hodnoceny 1 kreditem za účast, 2 kreditními body za pedagogickou činnost a uznány Asociací klinických psychologů (AKP ČR) v systému celoživotního vzdělávání v oboru registrovaný klinický psycholog v souladu se zák. č. 96/2004 Sb. a navazující vyhláškou 321/2008 Sb. Potvrzení budou vydávána na místě.
 
Místo konání: Oddělení klinické psychologie, FN Motol, V Úvalu 84, 15006 Praha 5, pavilon č. 16.
Garant: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.